Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Opettajan ja oppilaan hyvällä vuorovaikutuksella, opettajan lämminhenkisyydellä ja oppilaan turvallisella mielentilalla on enemmän merkitystä lasten motivaatioon ja akateemisten taitojen oppimistuloksiin kuin opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten vaikkapa ryhmäkoolla.

Tähän tulokseen on tultu kymmenvuotisessa seurantatutkimuksessa, jossa kartutetaan tietoa lasten varhaisista oppimispoluista sekä motivaation kehittymisestä.

Tulosten mukaan erityisesti alakoulun ensimmäiset luokat ovat lapselle kriittistä aikaa.
– Lapsen minäkuva oppijana rakentuu vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Myös vertaiset eli toiset oppilaat sekä vanhemmat ovat merkittävässä roolissa, mutta kyllä opettaja on pääkapellimestarina, kuvaa yliopistonlehtori Martti Siekkinen.

– Opettajan lämminhenkisyys tarkoittaa oppilaalle turvallista mielentilaa. Ei tarvitse pelätä erehtymistä tai epäonnistumista. Oppilas uskaltaa yrittää vaikeitakin asioita, eikä pelkää epäonnistumista. Se on siis opettajan psykologista likeisyyttä suhteessa oppilaisiin.

Alkuportaat – lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa -seurantatutkimuksessa on mukana tutkijoita Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista.

Kuuntele Siekkisen haastattele kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 16’46”

Vastaa