Opettajan lämminhenkisyys lisää oppimismotivaatiota

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Opettajan lämminhenkisyys edistää lasten motivaatiota ja akateemisia taitoja, kuten luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja. Opettajan luoma myönteinen ilmapiiri myös suojaa ja kasvattaa lasten oppimismotivaatiota. Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston meneillään olevassa kymmenvuotisessa ”Alkuportaat – Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa” -seurantatutkimuksessa.

Kasvatustieteessä ei ole aiemmin tutkittu laajassa mittakaavassa välittämisen ja lämmön merkitystä oppitunneilla. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla tai luokkakoolla. Ilmiö on aikaisemmassa tutkimuksessa liitetty merkittävänä tekijänä lapsuusvuosiin, mutta on jo viitteitä, että asia voi olla merkittävämpikin yläkoulun aikana, jolloin haastetaso oppimisessa vaikeutuu ja suojaava vuorovaikutus opettajiin voi jäädä vähäisemmäksi.

– Parhaillaan selvittämmekin, missä määrin myöhempien peruskouluvuosien opettaja-oppilas-suhteella on vaikutusta Suomen erinomaisiin PISA-tuloksiin lukemisen osalta, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän johtaja, alkukasvatuksen yliopistonlehtori Martti Siekkinen.

Siekkisen mukaan alakoulun ensimmäiset luokat ovat lapselle kriittistä aikaa, jolloin lapsen täytyy tuntea olevansa turvassa suhteessa opettajaansa. Opettajan lämpimyys suojaa lasten minäkuvaa oppijana, mutta myös koulutovereiden syrjinnältä.

– Meidän on tarpeen saada tietoa niistä mekanismeista jotka houkuttavat lapsia osallistumaan kouluyhteisössä sekä motivoivat ponnistelemaan ja asettamaan tavoitteita – ja uskomaan omiin kykyihin saavuttaa niitä.

Vastaa