Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Opioidien käyttö ei lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. Riskiä ei havaittu myöskään pitkäaikaisessa, yli vuoden kestäneessä käytössä, eikä myöskään niillä, joilla kumulatiiviset eli yhteenlasketut annokset seurannan aikana olivat korkeimmat. Opioidit ovat keskushermostoon vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä.

Nyt julkaistu suomalaistutkimus on laajin aihetta käsittelevä tutkimus. Aiemmassa, USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa suuren kumulatiivisen annoksen käyttäjillä havaittiin kohonnut riski sairastua dementiaan. Suomalaistutkimuksessa riskiä ei kuitenkaan havaittu. Tulokset julkaistiin Pain Medicine -lehdessä.

Opioidien käyttöön liittyy kuitenkin muita haittoja, kuten väsyttävyys ja tarkkaavaisuuden heikkeneminen, joiden vuoksi niiden käyttöä tulisi rajoittaa vain vaikeimpien kiputilojen hoitoon. Opioidien käyttöön voi kehittyä riippuvuus sekä toleranssi eli aiempi annos ei enää riitä poistamaan kipua, vaan tarvitaan jatkuvasti suurempia annoksia saman vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Opioidien käytön yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin selvitettiin osana Itä-Suomen yliopiston valtakunnallista rekisteripohjaista MEDALZ-tutkimusta, jossa seurataan vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimusaineistoon kuului 70 718 Alzheimerin tautiin sairastunutta sekä 282 862 vertailuhenkilöä.

JÄTÄ VASTAUS