Hyvä fyysinen kunto voi suojata keuhkosyövältä

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Hyvä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky voi alentaa keuhkosyövän ja syöpäkuoleman riskiä, osoittaa Master of Public Health Paul Pletnikoffin tuore väitöstutkimus. Elimistön tulehdustila puolestaan lisää näitä riskejä. Kohonneet tulehdusarvot yhdistyneenä huonoon suorituskykyyn nelinkertaistivat keuhkosyövän riskin.

Syöpä on maailmanlaajuisesti yksi tavallisimmista kuolemansyistä. Terveelliset elämäntavat voivat kuitenkin vähentää syövän aiheuttamaa sairaustaakkaa ja syöpäkuolemia. Fyysisen aktiivisuuden on osoitettu pienentävän muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja useiden syöpätautien riskiä. Fyysisen suorituskyvyn kohentaminen voisikin olla hyvä keino syöpäriskin alentamiseksi.

Syövän ja useiden muiden sairauksien riskiä kasvattaa osaltaan elimistön matala-asteinen tulehdustila, jota fyysinen aktiivisuus saattaa lievittää.

Paul Pletnikoff tarkasteli väitöstutkimuksessaan, kuinka tutkimuksen alussa mitattu hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky ennusti keuhkosyövän ja syöpäkuolemien ilmaantuvuutta 22 vuoden seuranta-aikana. Lisäksi hän tutki, miten suorituskyky ja tulehdusmerkkiaineet yhdessä vaikuttivat näiden syöpätapahtumien riskiin.

Ensimmäinen osatutkimus osoitti, että miehillä, joiden suorituskyky oli huono, oli kolminkertainen keuhkosyövän ilmaantumisen riski verrattuna miehiin, joiden suorituskyky oli hyvä. Vapaa-ajan kuntoliikunnan määrällä ei ollut vastaavaa yhteyttä syöpäriskiin. Toisessa osatyössä havaittiin, että huono suorituskyky ja kohonnut elimistön tulehdustila yhdessä nelinkertaistivat keuhkosyöpäriskin. Kolmas osatyö osoitti, että matala suorituskyky kaksinkertaisti syöpäkuoleman riskin. Miehillä, joilla matalaan suorituskykyyn liittyi kohonnut veren valkosolupitoisuus – joka on myös elimistön tulehdustilan merkki – syöpäkuoleman riski oli 85 prosenttia suurempi.

Tulosten perusteella hyvä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky vähentää keuhkosyövän ja syöpäkuoleman riskiä. Kohonnut elimistön tulehdustila puolestaan lisää riskiä. Matala suorituskyky ja kohonnut tulehdustila yhdessä nelinkertaistavat keuhkosyöpäriskin.

Kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja “Cardiorespiratory fitness, physical activity, and inflammation in cancer risk, A prospective cohort study in men” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa huomenna.

Vastaa