Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Euroopan unioni on myöntänyt yli 2,8 miljoonan euron jatkorahoituksen kliinisen kielitieteen maisterikoululle European Master in Clinical Linguistics+ (EMCL+). Viisivuotinen rahoitus myönnettiin Itä-Suomen yliopiston sekä Groningenin ja Potsdamin yliopistojen yhteiselle konsortiolle. EMCL+ on Erasmus Mundus -yhteistutkinto-ohjelma, jonka opiskelijat saavat maisteritutkintonsa yhteistutkintona koko konsortiolta.

Itä-Suomen yliopistossa maisterikoulusta vastaa yleisen kielitieteen oppiaine. Tärkeä yhteistyökumppani opetuksen järjestämisessä on Kuopion yliopistollisen sairaalan kuvantamiskeskuksen kliinisen neurofysiologian yksikkö. Erasmus Mundus -ohjelmilla houkutellaan lahjakkaita opiskelijoita EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Heille myönnetään stipendi, joka kattaa matkakulut, elinkustannukset ja lukukausimaksut.

Uudessa EMCL+-ohjelmassa yhteistyö julkisten ja yksityisten terapia- ja tutkimuslaitosten kanssa laajenee. Lisäksi mukana olevien yhteistyökumppanien määrä lisääntyy merkittävästi. Ohjelmaan on sitoutunut mukaan 16 kansainvälistä kumppania, muun muassa City University New Yorkista ja Advance Neurotechnology -yritys Hollannista. Myös opetusmetodeja uudistetaan ottamalla käyttöön käänteinen opetus sekä yhdistämällä tiiviisti opetusta ja yliopiston ulkopuolista harjoittelua.

Ainoa kliinisen kielitieteen EU-ohjelma

Kliinisen kielitieteen maisteriohjelmaa on järjestetty 2000-luvun alusta saakka. Vuonna 2005 se valittiin ensimmäisenä suomalaisena yhteistutkinto-ohjelmana Erasmus Mundus -maisterikoulujen joukkoon. Rahoitus uusittiin toista kautta varten vuonna 2010. EMCL on ainoa kliinisen kielitieteen EU-ohjelma.

– Maisterikouluun on tullut alusta alkaen noin kymmenkertainen määrä hakemuksia aloituspaikkoihin nähden. Opiskelijoiden taso on ollut korkea, ja heidän osallistumisena samoille kursseille on usein innostanut paikallisiakin opiskelijoita aktiivisempaan ja itsenäisempään työhön, sanoo ohjelman koordinaattori, professori Stefan Werner.

EMCL-maisterikoulun suorittaneista huomattava osa on jatkanut tutkijan uralla arvostetuissa yliopistoissa kuten Max Planck -instituutissa Saksassa, MIT:ssä, Pariisin Sorbonnessa tai Lontoon University Collegessa.

– Moni vastavalmistunut on myös palannut kotimaahansa ja noussut merkittävään asemaan puhe- ja kielihäiriöihin keskittyvän terapeuttikoulutuksen perustamisessa tai kehittämisessä.