Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa osoitettiin, että bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvattaa lonkkamurtuman riskiä 43 prosentin verran Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Lonkkamurtuman riskiä tutkittiin suomalaisilla kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla.

Tutkimuksen aikana 21 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä aloitti bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön. Näiden käyttö kasvatti lonkkamurtumariskiä 43 prosentin verran, ja murtumia ilmaantui 2,5 sataa henkilövuotta kohden lääkkeiden käytön aikana ja 1,4 ilman lääkkeitä. Tutkittujen lääkkeiden käyttö kasvatti lonkkamurtumariskiä erityisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana käytön aloituksesta. Lääkeryhmän sisällä ei ollut eroja, sillä bentsodiatsepiinit lisäsivät lonkkamurtumia yhtä paljon kuin niiden kaltaiset lääkkeet.

Lisäksi lonkkamurtumahetkellä bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käyttäneillä murtumasta seurasi pitkittynyt, vähintään 4 kuukautta kestänyt sairaalajakso useammin kuin ei-käyttäjillä.

Hoitosuositukset ohjaavat lääkkeettömään hoitoon

Hoitosuositusten mukaan muistisairauksien käytösoireita tulisi hoitaa ensisijaisesti lääkkeettömillä vaihtoehdoilla, ja esimerkiksi bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet sopivat ainoastaan tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön. Näiden suositusten noudattaminen on myös tämän tutkimuksen tulosten valossa tärkeää lääkkeisiin liittyvien haittojen välttämiseksi.

Tutkimuksessa käytettiin terveydenhuollon rekistereihin pohjautuvaa MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) -aineistoa. Tässä tutkimuksessa mukana oli aineistosta 46 373 Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä, joilla ei ollut lonkkamurtumahistoriaa ja jotka eivät olleet käyttäneet bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä vuoden aikana ennen tutkimuksen alkua. Seuranta-aika tutkimuksessa oli korkeintaan viisi vuotta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of the American Medical Directors Association -lehdessä.

Jo aiemmin saman aineiston pohjalta selvisi, että uni- ja rauhoittavina lääkkeinä käytettävien bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön aloittaminen oli yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä kuin tautia sairastamattomilla.