Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä
TtM Reija Männikkö

Elinikämme pitenee ja elämme pitkälle vanhuuteen yhä parempikuntoisina. Samalla kärsimme kuitenkin yleistyvistä elintapoihin liittyvistä ongelmista, kuten metabolisen oireyhtymän tuomista riskitekijöistä ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisestä.

Tältä osin tiederintamalla on kuitenkin hyviä uutisia.
– Tiedemaailmasta on viime vuosina tullut uutta näyttöä siitä, että elintavoilla, kuten ruokavaliolla ja liikunnalla, ihminen voi vaikuttaa omaan kognitiiviseen toimintakykyynsä ja näin ehkäistä kognitiivisia sairauksia, esimerkiksi Alzheimerin tautia, kertoo TtM Reija Männikkö.

Männikkö on tutkinut omassa väitöstutkimuksessaan ruokavalion ja kestävyyskunnon yhteyttä metaboliseen oireyhtymään sekä pohjoismaisen ruokavalion yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn.

– Molempiin liittyen löytyi elintapatekijöitä, ruokavaliolla ja liikunnalla on vaikutusta. Pohjoismainen ruokavalio on tosi mielenkiintoinen, viime vuosien aikana on tullut näyttöä sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvistä myönteisistä vaikutuksista, ja nyt omassa väitöstutkimuksessani tuli uutta näyttöä vaikutuksesta kognitiiviseen toimintakykyyn.

Pohjoismainen ruokavalio on kotoisista raaka-aineista muodostettu ruokavalio, jolla haetaan vastaavia terveyshyötyjä kuin laajemmin tunnetusta välimeren ruokavaliosta.
– Tässä yhteydessä halusimme lähteä katsomaan, saammeko me  samanlaisia myönteisiä vaikutuksia näillä meidän tutuilla raaka-aineilla. Ihan marjoja, sieniä, tuttuja kotimaisia kaloja, rypsiöljyä ja täysjyväisiä viljavalmsiteita syömällä.

– Kun halutaan muodostaa helposti noudatettava ruokavalio, yksi tekijä on että ruoka-aineet ovat tuttuja ja helposti satavilla, Männikkö toteaa.

Kestävyskunnolla vaikutusta metabolisen oireyhtymän riskiin

Männikön tutkimuksessa keskeinen havainto oli, että metabolisen oireyhtymän riski oli pienin henkilöillä, jotka kuuluivat parhaaseen kestävyyskunnon kolmannekseen ja saavuttivat 3–4 ravitsemustavoitetta neljästä suositellusta. Korkein riski oli puolestaan niillä, joiden kestävyyskunto oli heikko ja jotka eivät saavuttaneet yhtään neljästä ravitsemustavoitteesta.

– Henkilöllä joka kuului kestävyyskunnon suhteen parhaaseen kolmannekseen oli 90 % pienempi riski metaboliseen oireyhtymään verrattuna heikoimpaan kolmannekseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että kestävyyskunnolla oli suurempi vaikutus metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin kuin ruokavaliolla.
– Toki ruokavaliosta löytyi selvä yhteys, mitä terveellisempi ruokavalio oli, sitä pienempi riski oli. Mutta myös täältä löytyi selvä yhteys, mitä terveellisempi ruokavalio oli, sitä pienempi oli metabolisen oireyhtymän riski. Mutta riskin pienenemä ei ollut niin suuri kuin kestävyyskunnon osalta, Männikkö summaa.

Kuuntele Männikön haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 18’32”

Terveystieteiden maisteri Reija Männikön ravitsemustieteen alaan kuuluva väitöskirja Diet and Cardiorespiratory Fitness in Older Adults with Special Reference to Metabolic Syndrome and Cognitive Function. A Population-Based Study tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 11.9.2015.

Vastaa