Suomalaisten yksinäisyys

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Kuopiossa huhtikuussa järjestetyn Café Smart -tiedekahvilan teemana oli suomalaisten yksinäisyys. Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren puheenvuorossa käytiin läpi yksinäisyyteen liittyvää tutkimusta, sen kehitystä ja tuloksia.

Aiemmin tutkimus painottui lähinnä siihen, mikä tekee ihmiset onnelliseksi. Miten ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Mutta entä kun kiinnitetään huomio tuon vuorovaikutuksen puuttumiseen?
– Me havaitsimme, että mikään muu yksittäinen asia ihmisten elämässä ei vähentänyt ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhtä paljon kuin koettu yksinäisyys, Saari summaa.

Kyse on juuri kokemuksesta. Ihmisen odotusten ja toteutuman välisestä jännitteestä ja siihen liittyvästä emotionaalisesta pettymyksestä.

Viidennes suomalaisista kokee itsensä yksinäisiksi. Syvemmin tarkastelemalla havaitaan, että noin viisi prosenttia suomalaisista on minuudeltaan yksinäisiä.
– Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset määrittävät oman elämänsä yksinäisyyden kautta. Se on heidän minuutensa olennaisin osa.

– Nämä ihmiset, joilla minuus on yksinäisyyden määrittämä, ovat paljon sairaampia, paljon aloitekyvyttömämpiä, paljon masentuneempia, paljon vähemmän muihin ihmisiin luottavia ja ylipäätänsä elämässään kärsiviä ihmisiä.

Kuuntele Juho Saaren esitys kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 11’32”

Katso myös:

Leila Karhunen: Yksinäisyyden yhteydet elintapoihin, syömiseen ja painoon

Café Smart -sarjan taltiointeja:

Rohkeat naiset hoivayrittäjinä

Minnan päivien ohjelman yhteydessä pohdittiin myös naisyrittäjyyttä. Hyvinvointipalvelujen professori Sari Rissanen puhui Itä-Suomen yliopiston tiedekahvilassa otsikolla Rohkeat naiset hoivayrittäjinä.

Miten kipua pitäisi hoitaa?

Kivun hoidon käypä hoito -suositukset julkaistiin vuosi sitten joulukuussa. Suositusten mukaan kivun hoito perustuu ensisijaisesti lääkkeettömiin hoitomuotoihin. Lääkkeellinen hoito on kuitenkin käytännössä usein se, mitä lääkärillä määrätään. Miten kipua siis pitäisi hoitaa?

Yksinäisyyden yhteydet elintapoihin, syömiseen ja painoon

Ruokailu on meistä monille hyvin sosiaalinen tapahtuma. Mutta millainen on yksinäisyyden ja syömisen yhteys? Näitä asioita käsitteli huhtikuussa Kuopiossa järjestetyssä Café Smartissa kliinisen ravitsemustieteen yliopistonlehtori Leila Karhunen.

Suomalaisten yksinäisyys

Viidennes suomalaisista kokee itsensä yksinäisiksi. Syvemmin tarkastelemalla havaitaan, että noin viisi prosenttia suomalaisista on minuudeltaan yksinäisiä. Hyvinvointisosiologian professori Juho Saari puhui suomalaisten yksinäisyydestä Café Smartissa.

Vastaa