Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Kotona asuvat ikäihmiset kärsivät usein aliravitsemuksesta. Yksilöllinen ravitsemushoito paransi iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa merkitsevästi, havaittiin hiljattain julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistui 227 yli 75-vuotiasta kotihoidon asiakasta, joiden oli todettu olevan aliravitsemusriskissä tai aliravittuja. Heidät jaettiin interventio- ja vertailuryhmään. Interventioryhmälle laadittiin yksilöllinen ravitsemushoito-ohjelma. Osallistujia neuvottiin lisäämään päivittäisten aterioiden ja välipalojen määrää sekä käyttämään enemmän energia- ja proteiinipitoisia ruokia ja ruoka-aineita. Ohjeissa otettiin huomioon yksilölliset ravitsemuksen riskit ja ruokamieltymykset.

Kuusi kuukautta kestänyt ravitsemushoito paransi hoitoa saaneiden ravitsemustilaa. Tämä havaittiin sekä arvioimalla ravitsemustilaa MNA-mittarilla (Mini Nutritional Assessment) että veren albumiinitason perusteella. Tutkimuksen loppuvaiheessa joka toinen ravitsemushoitoa saaneista oli hyvässä ravitsemustilassa, kun vielä tutkimuksen alkaessa osuus oli vain yksi kymmenestä.

Ravitsemustilan korjaus edellyttää säännöllistä arviointia

Tutkijat tähdentävät, että ravitsemustilan arviointi ja ravitsemusohjaus ovat tärkeä osa kotihoidon asiakkaiden hoitoa. Ravitsemusongelmien tunnistamisessa ovat avainasemassa ne henkilöt, jotka muutoinkin vastaavat kotihoidon asiakkaiden jokapäiväisestä hoidosta. Ravitsemusongelmien korjaus edellyttää säännöllistä ravitsemustilan arviointia, ravitsemustilan ja yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman kirjaamista hoitosuunnitelmiin sekä ravitsemushoidon päivittäistä toteuttamista ja arviointia. Jotta tämä toteutuu, tarvitsee kotihoidon henkilöstö ravitsemuskoulutusta ja ravitsemusterapeutin konsultaatioapua.

Tutkimus toteutettiin osana Itä-Suomen yliopiston NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon -hanketta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin The Journal of Nutrition, Health & Aging -lehdessä.