Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Adam Smith oli 1700-luvulla elänyt skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofi. Julkishallinnossa ja kotiopettajana työskennellyttä Smithiä pidetään nykyaikaisen taloustieteen isänä. Hänen tunnetuin teoksensa on vuonna 1776 julkaistu Kansojen varallisuus.

Dosentti Juhana Lemetti Helsingin yliopistosta käsittelee Filosofiakahvilassa pitämässään alustuksessa   Smithin taustoja ja käsityksiä moraalifilosofiasta sekä yhteiskuntafilosofiasta ja taloudesta.

Lemetti puhuu alustuksessaan paljon Smithin ihmis- ja moraalikäsityksestä, jotta Smithin ajatusmaailma avautuisi paremmin.
– Smithin oma käsitys itsestään oli, että hän oli moraalifilosofi. Puhun nyt moraalifilosofiasta, sillä Smithin talousteoriaa on vaikea ymmärtää, jos ei ymmärrä mitä hän olettaa tässä tietyssä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa järjestelmässä toimivien ihmisten olevan, Lemetti toteaa.

Jos globalisoitumisesta tai talouden ja politiikan yhteydestä puhutaan tänä päivänä voimakkaasti, se oli esillä jo 1700-luvulla. Smith oli tämän taloudellisen muutoksen ytimessä.
– Talous tulee oleelliseksi osaksi myös traditionaalisia poliittisen filosofian kysymyksiä. Sitä ei pidä ymmärtää niin, että Smith on käänteentekevä koska Smith tajuaa mitä moderni markkinatalous on. Totta kai hän tajuaa, mutta se ei ole tavallaan se laajempi ja tärkeämpi kysymys.

Lemetti kertoo, että Smithin teksteistä on helppo löytää oraakkelimaisia lausahduksia.
– Se päivä, kun Kiina ymmärtää että sen pitää alkaa käymään ulkomaankauppaa, sinä päivänä siitä tulee maailman hallitseva mahti.

Näitä lausahduksia on helppo pitää jotenkin käänteentekevinä ja juuri tähän päivään sovitettavina, mutta vastaavia ajatuksia taloudesta, globaalisaatiosta ja halpatyövoimasta oli muillakin.
– Nämä eivät olleet mitään uutta. [David] Humella oli vastaavia ajatuksia, ei ole mitään järkeä tuottaa kankaita täällä englannissa, kun Intiassa on halvempaa työvoimaa.

Kuuntele Lemetin alustus kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 67’30”


Alustus on  on taltioitu Filosofiakahvilassa Kuopiossa 17.2.2015.

Filosofiakahviloissa tavalliset ihmiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan heitä koskettavista kysymyksistä. Tavoitteena on elävyys, toisten kohtaaminen kasvokkain, eri-ikäisten ja eri elämänpiireistä tulevien ihmisten näkeminen ja kuunteleminen sekä uusien näköalojen avaaminen yhdessä.

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle