Psykologi Pirkko Lahti: Humanismi ihmistyössä

Psykologi Pirkko Lahti

Aiemmin pitkäaikaisena Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtajanakin tunnetuksi tullut psykologi, filosofian lisensiaatti Pirkko Lahti valottaa luennossaan humanismin ja humanistisen elämänkatsomuksen merkitystä ja puhuu työssäjaksamisesta ja yhteiskunnan kuormittavuudesta. Hän toteaa, että suomalainen yhteiskunta on mennyt entistä enemmän kohti ongelma- ja oire-ajattelua. Haemme arjessa yhä enemmän ongelmia elämästä, työpaikasta, yhteisöstä, ylipäätään meitä ympäröivistä asioista.

Lahti olettaa tämän johtuvan osittain siitä, että seuraamme paljon uutisia ja luemme lehtiä. Uutisointi on pitkälti kielteisiin asioihin pohjautuvaa, kerrotaan mm. lomautuksista ja irtisanomisista, mutta hyviä uutisia, esimerkiksi syntyneistä työpaikoista, ei kerrota. Uutisen perusolemus on olla kielteinen ja osoittaa korjattava epäkohta. Lahti toteaa, että me olemme imeneet saman mallin itseemme, jonka seurauksena haemme itsekin ympäristöstämme virheitä ja epäkohtia. Tämä tekee elämästä ja tavastamme tarkastella ympäristöämme hyvin negaatiokeskeistä.

Pirkko Lahti toteaa luennossaan, että humanismin oletetaan ja odotetaan olevan läsnä ihmistyössä. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, sillä kiire ja resurssien puute pakottaa tekemään valintoja. Jopa Kelan osalta todellisuus taloudellisessa priorisoinnissa saattaa lähennellä humaanisen arvioinnin sijaan tuotos-panos -ajattelua, tällaisen priorisoinnin myötä nuoriin  saatetaan satsata enemmän kuin ikääntyviin, sillä nuoreen satsattu raha saadaan oletettavammin jossain vaiheessa takaisin.

Lahti myös kritisoi sitä, että ihmisen vastustaessa jatkuvaa muutosta esimerkiksi työelämässä, tämä leimataan häiriköksi tai jopa sairaaksi. Lahti muistuttaa, että konsulttien ajama jatkuva muutos, jolle nuori polvi altistuu jo uransa alkumetreillä, on ihmisen kannalta väärä oppi, ihminen ei selviä jatkuvasta muutoksesta. Jatkuvan kasvun tavoittelu kuitenkin pakottaa oppimaan ja omaksumaan jatkuvasti uusia asioita, jonka Lahti toteaa olevan ihmiselle epäluontaista. Ihminen haluaa säilyttää ja osata, jos joku yrittää tehdä liian suuria muutoksia, ihminen luontaisesti jarruttaa muutosta.

Kaiken tämän muutoksen ja paineiden tueksi Pirkko Lahti on kehittänyt ”yhden käden asiat”, joilla ihminen pysyy terveenä:
Ensimmäinen tekijä on hyvä uni, joka on yksi mielen parhaita lääkkeitä. Toinen tärkeä asia on päivärytmi. Kolmas asia on ihmiset, ihmisille voit puhua ja jakaa asioitasi. Neljäs tärkeä asia on liikunta – mielen kannalta. Näistä Lahti nostaa esille etenkin kävelyn ja juoksun. Viides ja viimeinen asia on ruoka.

Kuuntele luento kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 74’16”

 


Luento on taltioitu 24.11.2009 Humanismin illat -luentosarjan tilaisuudesta.

Humanismin illat ovat kaikille avoimia luentoja, joiden tarkoituksena on virittää ja edistää humanistista keskustelua Pohjois-Savossa.

Humanistin iltojen järjestäjinä toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Kuopion kesäyliopisto.

» Luentosarjan etusivulle

Vastaa