Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Yli kolmannes eurooppalaisista luontotyypeistä on uhanalaisia, mutta kaikkein uhanalaisimpia ovat suot. Tämä selviää tuoreesta Euroopan laajuisesta luontotyyppien eli habitaattien uhanalaisuusarvioinnista.

Euroopan habitaattien tilaa uhkaavat esimerkiksi maankäytön muutokset kuten perinteisten laidunnuskäytäntöjen loppuminen, ojitukset, rakentaminen sekä saasteet ja vieraslajit.

Mutta mitä jonkin luontotyypin uhanalaisuus tarkoittaa ja millainen merkitys juuri valmistuneella ensimmäisellä Euroopan laajuisella uhanalaisuusarvioinnilla on?

– Luontotyyppien uhanalaisuutta voisi verrata lajien uhanalaisuusarviointiin. Puhutaan lajin sukupuutosta tai häviämisestä joltakin alueelta. Ekosysteemien kohdalla vastaavaa kiinnekohtaa ei ole olemassa, vaan kyse on muutoksesta eli siitä, että luontotyypit muuttuvat niin voimakkaasti ettei niitä enää voida laskea tiettyyn luontotyyppiin kuuluvaksi, kuvaa suohabitaattien työryhmän johtajana toiminut dosentti Teemu Tahvanainen.

Arvioiduista suohabitaateista lähes kaikki sijoittuivat uhanalaisiin luokkiin. Järvien, jokien ja rannikoiden luontotyypeistä lähes puolet arvioitiin uhanalaisiksi. Metsähabitaateista puolestaan reilu neljännes sai saman tuomion.

KuunteleKesto: 17’11”

 

JÄTÄ VASTAUS